Välj om du vill visa priserna inklusive eller exklusive moms till vänster.

Allt om rep

Det är naturligtvis så att samtliga delar i ett falllskyddssystem är viktiga, dock är det sällan någon annan ingående del som utsätts för så mycket påfrestningar och slitage som ett rep gör. Repet är dessutom den utrustning som är den sköra tråd användarens liv kan hänga på. Så se verkligen till att denna tråd håller vad den lovar!

Den stora volym av olika typer av rep som kommer från alla tillverkare gör att det i praktiken är omöjligt att i detta forum behandla och kommentera samtliga. Vi kommer därför fokusera på de rep som är av verkligt intresse för dig som är inne på vår hemsida och har funderingar angående PPE produkter. Vi tänker därför dela in och kommentera rep i tre (3) kategorier.

Kategori 1: Statiska/semistatiska rep för falllskyddssystem - Skall idag vara certifierade enligt EN1891A.

Kategori 2: Rep för arbetspositioneringssystem - Oftast certifierat tillsammans med det arbetspositioneringssystem (kit) som repet ingår i.

Kategori 3: Övriga rep - De är ibland certifierade, men oftast inte.

Viktigt att veta är att samtliga dessa tre olika kategorier av rep kan vid inspektion (både ytlig och ingående) se precis likadana ut. Det är även så att de kan vara tillverkade i likadant material och konstruerade på samma sätt! Dock är det viktigt, både för din och andras säkerhet att du köper ett rep som är anpassat, testat och certifierat för det ändamål du skall använda det till. För när du arbetar på hög höjd så är det till syvene och sist så att ett misstag, problem eller felaktighet med utrustning, oavsett om det är orsakat av dig själv eller någon/något annan (eller kanske inte alls är något problem utan bara så som den aktuella produkten är tillverkad), så kan det innebära livsfara för dig själv och även tredje part.

Det är därför av ren självbevarelsedrift (borde vara det i alla fall), att man ser till att den utrustning man använder verkligen är testad, godkänd och fungerar som den ska för den tänkta uppgiften.


Kategori 1: Statiska eller semistatiska rep certifierade enligt EN1891A

Dessa rep är idag, närmast uteslutande, så kallade Kernmantle rep, som på Svenska blir "kärnmantel" rep. Det innebär att repet har en kärna, som ger repet dess draghållfasthet och sedan en mantel som ger ett skyddande hölje mot exempelvis nötning, väta, beständighet mot uv osv.. Kärnan och manteln kan bestå av samma eller olika grundmaterial beroende på vilken funktion man vill att det färdiga repet ska ha. Materialen är oftast polyamide (Nylon) och /eller PE/Polyethylene (Polyester). Både kärna och mantel består av ett antal fibrer/delar (så kallade strands) där ett rep med större diameter normalt sett har fler fibrer än ett rep med mindre. Kärnans fibrer flätas eller ligger parallella och mantelns fibrer flätas sedan i olika processer för att till slut ge repet dess tänkta egenskaper och utseende.

Ett rep som är certifierat enligt EN1891A genomgår en hel del olika tester för att bli godkänt. Dessa tester består både av dynamiska som statiska påfrestningar där repets prestanda utvärderas enligt uppsatta normer såsom; repets töjning, brottstyrka (dynamisk som statisk) utan och med knopar, utan och med sydda avslut (eyelets), antalet fall repet klarar innan det brister osv.. Se till att det rep du använder inte bara är godkänt enligt EN1891A utan också fungerar ihop med ditt glidlås och annan utrustning där diametern på repet skall harmoniera med ex. glidlåsets godkända diameter för inkoppling av rep.

Repen du köper kan vara i löpmeter där du själv med exempelvis en "dubbel åttaknop" knyter/kopplar ihop din tänkta utrustning såsom energy absorbers, repsling, karbiner och krokar eller annan utrustning, eller så är repet förgjort med sydda ändar där oftast en plast-, eller plåtögla blir den punkt som du ansluter till tänkt utrustning (ovan).

Det är rep i kategori 1 du skall använda i ett fallskyddssytem!


Kategori 2: Rep för arbetspositioneringssystem - Oftast certifierat enligt EN358, med det arbetspositioneringssystem som repet ingår i.

De rep som används i ett arbetspositioneringssystem borde vara de som du just läst om i kategori 1, men så är det inte alltid. Därmed inte sagt att det är dåliga rep då rep i kategori 2 kan vara tillverkade med samma material, genom samma process och ha samma utseende, det skiljer dock en viktig faktor, de är inte certifierade/testade enligt samma normer. Därför ska ett rep som sitter i eller är köpt för ett arbetspositioneringssystem ALDRIG användas som ett rep i ett fallskyddssytem, OM du INTE är 100% säker på att repet verkligen är certifierat enligt EN1891A, då går det naturligtvis bra.


Kategori 3: Övriga rep - De är ibland certifierade, men oftast inte.

Dessa rep skall endast användas för att exempelvis förtöja/säkra/hissa/hala utrustning på tak, ställning, lift o dylikt.


Viktigt!

  • Rep i kategori 2 och 3 får ALDRIG förväxlas och användas där ett rep i kategori 1 ska användas. Om man på ett företag har mer än en anställd/personal/nyttjare så är det lätt hänt att utrustning blandas och kan förväxlas. Ett bra sätt att förhindra detta kan vara att från början ENBART köpa rep i kategori 1 i en och samma färgkombination vilket gör att samtliga på företaget vet att rep i denna färgkombination är just ett fallskyddsrep! Detta fungerar faktiskt bra att göra för samtliga kategorier i de fall man köper utrustning del för del. När man köper färdiga kit så kan man dock kanske inte alltid bestämma färgkombination på repet - Bra att tänka på!
  • Använd ALDRIG ett kategori 1 eller 2 rep till något annat än vad de är avsedda för. Vill man ha ett rep för att hissa/hala/säkra material (rep kategori 3), så köper man ett sådant rep, oftast till en mycket billigare peng dessutom.
  • Efter användning av rep och övrig utrustning så ser man till att allting är torrt och avtorkat från smuts, fett eller annat som kan ha negativ påverkan. Därefter förvarar man utrustningen i en för ändamålet dedikerad torr och väl försluten väska.
  • UV-ljus, väta, minusgrader, höga temperaturer, vassa kanter, smuts, aggressiva ytor och mycket annat gör att rep slits och nöts under dess användning. Ha för vana att efter-, och före varje användning okulärbesikta utrustningen.
  • Ta alltid på dig och justera din utrustning på marken, vid bilen, i omklädningsrummet eller liknande INNAN du klättrar upp på taket, ställningen, liften, masttoppen eller annan arbetsplats där en arbetsuppgift skall utföras och som kräver personlig skyddsutrustning.

Tveka inte att köpa ett nytt rep om du misstänker eller tror att repet inte längre är tjänligt, det är en liten kostnad för att skydda ett liv.

Som vi brukar säga; Planera på marken, utför på höjden!

Det finns naturligtvis mycket mer information angående olika tillverkares olika typer av rep och dess specialfunktioner, vilka tillbehör de rekommenderar till sina respektive produkter och så vidare, vill man veta mer om detta så finns den informationen att hämta på respektive tillverkares hemsida.

Lär dig knyta en åttaknop - Youtube